ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวัดประชานิมิตร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ทั้งให้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ 
ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,11:22   อ่าน 150 ครั้ง