ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดประชานิมิตร
จัดกิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่ร่วมกับกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

 

โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,11:11   อ่าน 164 ครั้ง