ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดประชานิมิตร ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ในวันที่ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒
/๒๕๖๓
ในวันที่ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,16:56   อ่าน 149 ครั้ง