ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดประชานิมิตร ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ในวันที่ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์


 

โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,16:56   อ่าน 110 ครั้ง